Care Logo
Ćwiczenia w pracy, masaże i terapia dla pracowników fizycznych
Care Solution Logo Care Solution Logo

Blog

Naukowo udowodnione jest…

1 Luty 2016

jaki jest „wpływ charakteru pracy na dolegliwości bólowe kręgosłupa – analiza pacjentów z Ośrodka Rehabilitacji AKSON”

MGR ŁUKASZ CHOMICKI, MGR MONIKA SOCHA_MASZTAFIAK

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego

Streszczenie:

Celem pracy jest chęć wykazania, czy istnieje zależność pomiędzy charakterem pracy, a występowaniem dolegliwości bólowych kręgosłupa, zarówno w kontekście pracy statycznej (umysłowej), jak również dynamicznej (fizycznej). W analizowanej populacji przeważali pracownicy wykonujący prace fizyczną stojącą (318 osób) nad umysłowa siedzącą (141 osób). Wyróżniono również grupę wykonująca prace mieszaną (199 osób). Badania zostały przeprowadzone w 2013 r. w Raciborzu. Z badań przeprowadzonych przez autorów wynika, ze 81,7% badanych pracujących fizycznie ma problemy dolegliwościami odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Osoby pracujące w pozycji siedzącej odznaczają się dolegliwościami w obrębie odcinka szyjnego (54,8%). Grupa badanych odznaczających się praca charakterze mieszanym jest narażona na dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa (44,2%) i odcinka szyjnego (42,2%). Nie są to jednak tak duże odchylenia od fizjologii jak przypadku osób pracujących fizycznie.Zadbaj z nami o swoich pracowników!

Kontakt

+48 530 067 790
+48 537 078 525
biuro@physioprofit.pl

Biuro

Care Solutions s.c.
NIP: 8943049863
Regon: 022290452

Napisz teraz

© Care Solutions 2023 | design: Marcin Mnich